بینایی‎سنجی

تست‎های بینایی‎سنجی توسط کارشناس انجام می‎شوند.

0
206

خدمات پرستاری

پرستاری از سالمند، انجام تزریقات، تعویض پانسمان، سونداژ مثانه و...در این گروه ارائه می‎شود. به یاد داشته باشید پیش از تایید نهایی درخواست، درباره‎ی قیمت مواد/ابزار مورد نیاز با کارشناس ما به توافق برسید. پرداخت هزینه‎ی موارد مذکور و یا تهیه‎ی آن ها بر عهده‎ی خدمت گیرنده است و کارشناس، تنها متعهد به ارائه‎ی خدمت است.

0
205

شنوایی‎سنجی

تست‎های شنوایی‎سنجی توسط کارشناس انجام می‎شوند.

0
215

ماساژ

دستان یک ماساژور حرفه‎ای را هرگز فراموش نخواهید کرد.

0
231

مشاور تغذیه

راهکارهای تغذیه سالم

0
198