مشخصات گروه

4 نفر
1 عدد

درباره گروه

به یاد داشته باشید پیش از تایید نهایی درخواست، درباره‎ی قیمت و برند مواد مورد نیاز با کارشناس ما به توافق برسید. پرداخت هزینه‎ی مواد لازم و یا تهیه‎ی آن‎ها بر عهده‎ی خدمت گیرنده است و کارشناس، تنها متعهد به ارائه‎ی خدمت است.

اشپزی

دصراذئدشس ئ سئ

استان خراسان جنوبی
شهر بیرجند
پیشنهادها 1
وضعیت اتمام یافته